2020-01-19 09:47 #0 av: Amandla

Jag har just pratat lite med en kompis. Vad var ämnet?