2019-06-05 09:52 #0 av: Amandla

Hur gammal blev min pappa?