2019-06-04 11:27 #0 av: Amandla

Igår köpte jag något, vad?