2016-09-29 11:17 #0 av: Amandla

Jag hoppas få ett telefonsamtal idag, från vem?