2016-06-26 20:14 #0 av: powerofthebass

Ringarna på den tidigare blanka sjön. En sten en trubbig sten går mot ytan , där den blanka ytan splittras,spegel bilden av skogen får en rörelse. Stenen går långsamt ner i djupet dit inget ljus nå. Sjön blir lite lugnare och en blank yta är åter där, en ny sten går genom ytan. Vad ska komma här näst.