Off Topic- OT

Vad har du för träd och vad står det för

2016-04-14 20:28 #0 av: ixtab

Hoppas att detta inlägg är ok för denna sajten. Jag tycker det är trevligt att veta.

Björk - Verkställaren.
 December 24 - januari 20
 Om du är född under energin i björk kan du vara mycket driven, och ofta motiverar du andra. de fångas lätt av din iver, drivkraft och ambition. Du vill alltid nå mer, söker bättre horisonter och högre ambitioner.Druiderna tillskriver detta till tiden av din födelse, vilket är en tid på året höljd av mörker vilket gör att du gör allt för att hitta ljuset. Björk tecken är toleranta, tuffa och motståndskraftiga. Du brusar inte upp och är en naturliga ledare, Du tar kommandot när en situation kräver ledarskap. Din kontakt med din mjukare sida, ger dig en sval skönhet och lyser upp ett rum med din list, och charmar en publik med dig snabb kvickhet. Celtic träd astrologin är Björken kompatibla med Vinstock och Pil/Vide.

Rönn - Tänkaren.
 Januari 21- Februari 17 
Rönnen är det tecken som har filosofiska tankar.Om du är född under Rönnens energi, är du sannolikt en stor visionär, med höga ideal. Dina tankar är originella och kreativa, så mycket så att andra ofta missförstår varifrån du kommer. Detta gör dig ibland reserverad när människor interagerar med andra som du känner, de förstå dig ju inte ändå. Men även om du kan tyckas ha en sval exteriör, så brinner du inom dig för dina passionerade ideal. Denna inre passionen ger inre motivation åt dig när du går din väg genom livet. Du har en naturlig förmåga att omvandla situationer och människor omkring dig med din blotta närvaro. Du är mycket inflytelserik på ett lugnt sätt och andra ser till dig, för dina unika perspektiv. Rönnen går bra ihop med Murgrönan och Hagtorns tecken.

Ask - Besvärjaren
 Februari 18-Mars 17
 De som är födda under Askens tecken är fria tänkare. Fantasifulla, intuitiva, och naturligtvis konstnärliga, du ser världen i akvarellens renhet. Du har en tendens att vara lynnig och dras ibland du med i både det ena och det andra, men det är bara för att ditt inre landskap ständig är i rörelse. Du befinner dig i kontakt med din musa, och du får lätt inspiration av naturen.. Likaså inspireras alla runt dig med och folk söker sig till dig för din förtjusande personlighet. Konst, skriva (särskilt poesi), vetenskap och teologi (andliga frågor) är områden som starkt intressera dig. Andra kanske tror att du är tillbakadragen, men i ärlighetens namn, är du helt enkelt nedsänkt i din egen värld av fantastiska vyer och design. Du befinner dig i ett konstant tillstånd av självförnyelse och du bryr dig sällan om vad andra tycker om dig. Asken tecknar bäst partneravtal väl med Pil/vide och vass

Al - Vägvisaren
 Mars 18 - April 14
 Om du är i alens tecken är du en naturlig född vägvisare. Du både skakar om och flyttar världar, och kommer att bana väg med brinnande passion och du får ofta lojala anhängare till din sak. Du är charmig, sällskaplig och lätt att prata med. Med en bred blandning av personligheter. Med andra ord, Al tecknet kan umgås med alla och alla älskar, att umgås med dig. Detta kan bero på att Alen är lätt, säker och har en stark självkänsla . Denna självkänsla är smittsam och andra människor känner igen denna kvalitet i dig direkt. Alen är väldigt fokuserad och hatar slarv och slöseri. De ser lätt igenom falskhet och löner. Al människor sätter värde på sin tid, och känner att, slösa tid är olidlig. De gillar handling och resultat. Men blir nedstämda av att inget göra. Alen har en otrolig fantasi som de gärna delar med sig av i skrift. De är mycket intelligenta och dessutom är de ofta synska och har stor healingkraft. Alen går väl med Hagtorn, Ek eller björkens tecken.

Vide - Observatören
 April 15 - Maj 12
 Om du är i pilens tecken, styrs du av månen, och din personlighet håller händer med många av de mystiska aspekterna av månsfären. Detta innebär att du är mycket kreativa, intuitiva och många mediala är födda under Pilens tecknet och du är även mycket intelligent. Du har en djupgående förståelse cykler, och du natur vet att varje situation har en säsong. Detta ger dig ett realistisk perspektiv på saker, och detta gör också att du är mer tålmodig än de flesta träd tecken. Med din intelligens kommer en naturlig förmåga att behålla kunskap och du imponerar ofta med din förmåga att kunna förklara olika ämnen från minnet Pilens tecken spritter med potential men har en tendens att hålla sig tillbaka av rädsla för att stå i centrum. Pilen har en förmåga att börja på saker de inte slutför. Det är ofta din partner som i slutändan lockar din sanna natur att lysa, och som leder dig till framgång i livet. Pilens tecken gå bra med Björk och Murgröna och Al.

Hagtorn - Illusionisten
 Maj 13 - 9 Juni
 Hagtorn tecken är inte alls vad de verkar vara. Utåt de verkar de vara en viss person, medan e på insidan är helt annan person De sätter uttrycket "döma aldrig en bok på omslaget" på prov. De lever till synes genomsnittliga liv medan på insidan de bär eldiga passioner och en outtömlig kreativ låga De är väl anpassade och kan anpassas till de flesta situationer. Du är naturligt nyfiken och har ett intresse i ett brett spektrum av ämnen. Du är en utmärkt lyssnare och människor söker sig till dig för att släppa sina bördor. Du har en sund känsla för humor, och har en tydlig förståelse av ironi. Du tenderar att grubbla ner dig och aldrig släppa en förtret och du borde träna på att vara ärligare med de som är dig närmast med en större finkänslighet. Du är oftast Medial och har lätt för att lära. Hagtorn tecken matchar fint med Ask och Rönn tecknet.

Ek - Stabilisator 
 Juni 10-Juli 7
 De som är födda under Ekens tecken har en speciell gåva av styrka. De är skyddande människor och ofta blir de mästare för dem som inte har en röst. Med andra ord, är Eken en korsfarare och talesman för människor i underläge. Vårdande, generösa och hjälpsamma, De är en varsam jätte bland de keltiska stjärntecknen. Du andas självförtroende och har en naturlig tro att allt kommer att fungera och få ett positivt resultat. Du har en djup respekt för historia och anor, och många människor med detta tecken bli lärare. Du älskar att förmedla kunskap om det förflutna till andra. Ek tecknet har ett behov av struktur, och kommer ofta att gå mycket långt, för att få en känsla av kontroll i sina liv. Friska Ekar lever långa, fulla, lyckliga liv och njuta av stora familjer och kommer sannolikt att vara inblandade med stora sociala nätverk. Ek tecken går bra med Ask och Vass, och är kända för att harmoniskt förena sig med Murgrönor också.

Järnek - Härskaren
 Juli-4 Augusti
 Bland träden innehar Järneken en kunglig status. Noble, och högsinnad, de som är födda under Järneks eran tar enkelt positionerna för ledarskap och makt. Om du är en Järnek antar du gärna utmaningar , och du övervinner hinder med sällsynt skicklighet och takt. När du stöter på motgångar, fördubbla du helt enkelt dina ansträngningar och förblir ständigt vaksam för att nå dina slut mål. Mycket sällan blir du besegrad. Det är därför många människor ser upp till dig och följa dig som sin ledare. Du är konkurrenskraftiga och ambitiösa även i de mest avslappnade tillställningar. Sanningen vara känd, att du är ganska generös, snäll och tillgiven (när folk lära känna dig). Mycket intelligent, manövrerar du dig genom akademiska studier där andra får kämpa. Eftersom många saker kommer till dig så lätt, kan du ha en tendens att vilja vila för mycket. Med andra ord, om inte hålls aktiv, kan du glida in i en ohälsosam och lata livsstil. Järneken går bäst med Ask och Fläder tecken för balans och partnerskap.

Hassel - Vetaren
Augusti 5 - September 1
 Om du är född under energin i Hassel, är du mycket intelligent, organiserat och effektivt.Liksom Järnek, är du naturligtvis begåvad i den akademiska världen och utmärker dig i klassrummet. Du har också möjlighet att behålla information och kan minnas, recitera och förklara ämnen som du har lagrade med häpnadsväckande precision. Du vet dina fakta, och du alltid välinformerad. Detta gör att ibland verkar du vara en besserwisser för andra, men du kan inte hjälpa det, du är verkligen smart och vet oftast rätt tillvägagångssätt på grund av din imponerande kunskapsbas.Du har en känsla för detaljer och säger ofta att saker "bara så." Ibland kan behov av ordning och kontroll leda till tvångsmässiga beteenden om de lämnas därhän. Du har en talang för Konst, vetenskap och saker som använder din analytiska förmåga. Du gillar regler, även om du normalt hellre gör dem snarare än att spelar med dem. Hassel förenas harmoniskt med Hagtorn och Rönn tecknen.

Vindruva - Utjämnaren
 September 2 - september 29
Vin tecknet föds inom höstdagjämningen, vilket gör din personlighet föränderlig och oförutsägbar. Du kan vara full av motsägelser, och är ofta obeslutsamma. Men det beror på att du kan se båda sidor av historien, och leva med vilken sida av den som helst. Det är svårt för dig att välja sidor eftersom du kan se de goda sidorna i varje ände. Det finns dock områden i ditt liv som du är helt säker på. Dessa inkluderar de finare sakerna i livet som mat, vin, musik och konst. Du har mycket speciell smak Du tycker om Lyx men har svårt att nå upp till den. Du är charmiga, elegant och bibehåller en klass som vinner känsla hos en stor skara fans.Du har svårt att uppnå balans men med hjälp av goda vänner finner du en behaglig ro Vin tecknet går bra med Pil och Hassel tecken.

Murgröna - Överlevaren
 September 30 - Oktober 27
Bland Murgrönans bästa egenskaper är den mest prisad för sin förmåga att övervinna alla odds. Du har en skarpt intellekt, men mer uppenbara är din medkänsla och lojalitet till andra. Du är en som har karaktär, och är alltid där för att ge en hjälpande hand. Du föds i en tid avtagande av solen, så livet kan vara svårt för dig ibland. Detta verkar ibland orättvist eftersom det verkar som hinder kommer utan uppmaning från din sida. Ändå uthärda du oroande tider med tyst uthållighet och själfull nåd I själva verket har Murgrönans tecken en tendens att vara djupt andlig och klamra sig fast vid en djupt tro. Du är mjuk talande, men har en angelägen kvickhet om dig. Du är charmig, karismatisk, och kan på ett effektivt sätt hålla en publik fängslad. Du har en tendens till melankoli. Murgröna tecken lockas till Asken och Eken

Vass  - Den undersökande
 Oktober 28 - November 24
 Vass tecknet är de hemliga djurhållarna. Du gräver djupt i de verkliga innebörderna av saker för att upptäcka sanningen, gömd under lager av distraktion. När det finns ett behov av att komma till pudelns kärna. Du älskar en bra historia och kan lätt dras in av skvaller, skandaler, legend och lore. Dessa tendenser gör också att du blir en utmärkt, historiker, journalist, detektiv eller arkeolog. Du älskar människor eftersom de representerar en mångfald av betydelser att tolka. Du är skicklig på att lirka människor att prata med dig, och ibland kan du vara lite manipulativ. Men har du en stark känsla av sanning och ära så, de flesta av din planering är ofarligt. Vass människor går väl ihop med andra Vass, Ask eller Ek tecken.

Fläder - Sökaren
November 25 - December 23
 Fläderns arketyper tenderar att vara frihetsälskande och ibland verkar de vara lite vilda jämfört med andra stjärntecken. I yngre år kan du ha levt i omkörningsfilen.ofta identifieras du som en "thrill seeker". Vid tidpunkten för din födelse var ljuset från solen snabb och flyktigt och du har samma rytm som naturen. Du missbedöms ofta som en "outsider" då du har en tendens att dra dig undan, trots att du har en utåtriktad karaktär. I själva verket är du djuptänkande med filosofiska ådra. Du tenderar också att vara mycket hänsynsfull mot andra och strävar verkligen efter att vara till hjälp. Dessa behov av handlingar att hjälpa hindras ibland av din brutala ärlighet som du öppet delar med dig av på annat sätt). Fläder träd passar bra med Al och Järnek. Flädern är även Moderns Träd.

Anmäl
2016-04-14 20:49 #1 av: Amandla

Nej, det är inte okej att kopiera in en massa text OM det inte är du själv som skrivit den. Om du redigerar ditt inlägg så får det vara kvar, beskriv vad det handlar om och lägg in länken till sidan du hämtat från.

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2016-04-14 21:50 #3 av: ixtab

Jag har inte kopierat detta. Jag gick i lära hos en druid i England på 90 talet och fick då lära mig detta. Naturligtvis finns det på nätet precis som te.x zodiaken, men just detta har jag skrivit.
Jag använder det när jag healar någon. Då antingen lägger jag en bit av det träd personen hör till jämte dem, eller bränner som rökelse.
Jag binder även energifångare av det träd personen som ska ha den tillhör.

Men ta bort det om det inte är rätt forum för det. 
Jag kan inte hantera inlägget själv, då hade jag plockat bort det.

Blomma

Anmäl
2016-04-14 22:04 #4 av: Amandla

Ok, om det är du som är  författare går det bra. Det framgick inte av översta inlägget. 

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2016-04-26 21:05 #6 av: Amandla

#5 Det är jag som sajtvärd som bestämmer vad som är okej här och det är mig man frågar innan eventuell reklam görs. Det är helt enligt ifokus skrivregler (klicka på länken för att läsa mer). Kopierad text är INTE tillåtet enligt samma skrivregler eftersom de bryter mot copyrightlagarna. Har du behov av att diskutera något av detta mer så ta det med mig via pm.

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.