2015-12-20 14:10 #0 av: Amandla

Vad ska jag fixa efter att jag gjort  den här övningen?