2015-07-14 23:45 #0 av: allhealing

Hur bildar man sig en uppfattning av hur någonting hänger samman? Hur skapar man sig den förståelsen? Ett bra ställe att starta det här sökandet på är att utgå från den plats man för tillfället befinner sig på, nämligen i sin egen kropp. Ett annat sätt att bilda sig en uppfattning av hur någonting hänger samman är att utgå från det andra berättar för oss. Utgångspunkten för att skaffa sig en uppfattning kring hur någonting hänger samman får vi alltså genom att utgå från oss själva eller andra.

För att få en uppfattning om hur någonting hänger samman behövs kunskap. Kunskapen kommer från tidigare egna upplevelser och erfarenheter och dina tolkningar av andras upplevelser och erfarenheter. Det är såhär dagens samhälle är uppbyggt. Det är uppbyggt på kunskap människor samlat på sig under årtusenden. Kunskap som ibland fungerar som en förenande plattform att utgå från när människor, kulturer och länder möter varandra. Det är även en plattform som ibland separerar människor, kulturer och länder.

Det är enkelt att få det här bekräftat. Ta en titt på hur människor, kulturer och länder fungerar. Är de alltid harmoni eller finns det inslag av konflikt? Låt oss kalla det här sättet att tolka och förstå verkligheten på för det som sker inuti boxen. Vi ställer frågor och skapar lösningar inuti boxen. Ibland med harmoni ibland med separation. 

Varför blir det såhär? Svaret är dualitet. En människa förhåller sig till sig själv såväl som till sin omgivning. En människa kan vara i förening med sig själv såväl som i separation. På samma sätt kan vi agera eller reagera på vår omgivning. Vi kan vara i förening med andra människor. Vi kan vara i separation från andra människor.

Ren logik, dvs att vara i förening med eller separation från någonting saknar värdeladdning. Logiken tycker ingenting om att vara i förening med eller separation ifrån. Logik har inga känslor och värdesätter därför inte heller om det som sker logiskt ska värdeladdas med en positiv, negativ eller neutral känsla.

Det är först när en människa börjar känsloladda det hon upplever med positiva, neutrala och negativa värderingar som den biologiska kropp utsöndrar kemiska reaktioner som matchar det medvetandetillståndet.

Att vara en rationell människa som har förmågan att tänka logiskt utan inblandning av känslor betyder inte att en människa alltid gör det. Känslor är en fantastisk egenskap alla människor har tillgång till. Det handlar om att förstå att det är såhär känslor fungerar som gör att vi kan börja använda känslorna i harmoni med oss själva och vår omgivning istället för i separation bort från oss själva och vår omgivning.

Inuti boxen ser vi inte det här sammanhanget. Utanför boxen förstår vi att det hänger samman. Flytta därför ditt medvetande utanför boxen om harmoni med dig själv och din omgivning är det du söker.