2015-05-07 12:23 #0 av: Amandla

Jag har just  köpt något i en facebook-grupp. Vad?