2015-05-06 12:03 #0 av: Amandla

Jag har just avslutat ett telefonsamtal för att boka en tid. Hur länge satt jag i telefonkö innan jag kom fram?