2015-02-25 18:35 #0 av: Magi-cat

Alltid intressant när det forskas om Reiki! Tummen upp

"Mitt masterprojekt innebär nu att ett antal patienter som vill bli fria från alkoholberoende ska erbjudas Reikibehandling. De kommer sedan att intervjuas om sina upplevelser av detta. Även om studien blir liten kommer vi att få mer kunskap om Reikins potential i dessa sammanhang.

http://www.alternativjournalen.se/energiskt