2014-04-19 10:32 #0 av: [Bettanbop]

" Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden.

Giv oss i dag din helande välsignelse och hjälp oss i våra dagliga stunder, tacksamma är vi för er hjälp med våra smärtor sjukdomar och sorg.

Tack"