2013-11-15 15:59 #0 av: Hukanson


Vi är numera ettåringar i Den Nya Tidsåldern och vi ser på oss själva som En Mänsklighet i En Global Ekonomisk Världsordning. Hur agerar vi då som healers? Lord Sananda ger riktlinjer;

Mänskligheten vaknar upp, tecken på dessa underbara framsteg i er andliga utveckling skall tydligt ses var ni väljer att lägga ert fokus. Var medveten om det lidande som många genomgår, men ha som avsikt att sända kärlek, healing, och medkänsla för dem snarare än att gå sympatiskt i deras elände och rädsla. De behöver mycket hjälp och det finns många människor och organisationer som gör sitt yttersta för att ge de det, men de av er långt bort från den fysiska scenen av dessa pågående prövningar och kriser kan hjälpa enormt bara genom avser att skicka kärlek till de behövande.

Ni är andliga varelser och därför har ni makten att skicka helande, kärleksfull och medkännande energi åt vem ni än väljer. Fokusera på de delar av världen där ni tror att energin behövs som mest och ha som avsikt att skicka det till dem som är lidande och behövande, och er Far kommer hedra denna avsikt och förstärka kraften i era individuella avsikter enormt.

Ni vet att allt förnimmande liv är ett med Gud, källan till all existens, allt medvetande, därför vet ni också att er avsikt att skicka lämplig energi till de behövande är extremt effektivt, eftersom det som Skaparen avser och tänker upplevs av alla. Om ni inte är fysiskt närvarande där katastrofer har slagit, då vet ni att ni inte är menade att vara där, att det inte är er väg, och att er väg är att hjälpa till genom att skicka energi från långt håll.