2013-11-06 00:03 #0 av: Amandla

Vad har jag placerat direkt ovanpå min stereo?