2013-04-10 08:05 #0 av: [GunillaF]

Ibland måste du släppa taget,

så att det finns utrymme för bättre saker

att träda in i ditt liv.