2013-03-19 20:37 #0 av: Gnana

Vem behöver meditera?

Alla kan lära sig att meditera. Det finns egentigen ingenting som underligt med att meditera utan någonting naturligt som alla människor behöver göra mår bra.

Hur många gånger behöver meditera?

Det finns inte en regel för hur många gånger mediterar bra för en person. Om man mediterar regelbundet, kommer man ha inre ro och avslappningstillstånd.

Vilka meditationer tekniker finns?

Det finns många olika meditationstekniker att välja mellan och det går inte att säga vilken som är bäst just för dig. Syftet med de olika teknikerna är att nå större avslappning, mår bra, inre ro samt att komma i närmare kontakt med den andliga sidan av sig själv.

Varför mediterar man?

- Botmedel mot stress

- Förbättra koncentration

- Öka kreativiteten

- Skapa mer energi

- Spänningshuvudvärk, Sömnproblem och andra besvär motverkas.

- För att uppleva en känsla av inre ro och avslappning.

- Att uppleva en djup tillfredsställelse enbart genom att kontrollera sinnet. Du behöver inte att vara beroende av yttre omständigheter.

- Din intuition ökar och Svåra situationer kommer att bli lättare att hantera, och många av våra vanliga problem finnas inte längre.

- Du kommer att uppleva en lugn och harmonisk känsla i hela tiden oavsett vad pågår i ditt yttre liv.

- Du kommer att känna kärlek och förståelse för andra och alla dina relationer kommer att förbättras.

Vad sägas forskningen om meditation?

Forskning bevisar att Meditation ger bättre resultat på stressbesvär och blodtryck. Meditationstekniker som utförs med en ledig och accepterande mental hållning ökar sinnets förmåga att bearbeta psykisk belastning och stress. Meditation ändrar hjärnvågor alfa och tetra vågor i hjärnan vilket är en hjärna nivå som reparationer och djup vila sker i kroppen.

                                 ****************

Jag tror jag lyckades finna källan till den här texten. Verkar vara din Gnana: yourtruthcode.com/apps/faq/

/Sajtvärden