Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Moder jord- och naturenergier

Shamansk Helande Kraft

2011-04-26 05:52 #0 av: [walkinbeauti]

Många har hört av sig till mig och vill veta mer om Shamanismen och Shamansk Healing.Därför tänkte jag skriva ihop några rader av min egen erfarenhet.Shamanismen är ett stort område och finns över hela vårt jordklot den utövas lite olika beroende på kultur men har gemensamt att ge styrka och healing till människa,djur och Moder Jord.

När vi hör ordet Shaman kopplar dom flesta ihop det med Indianerna men det finns  många olika Shamanska stammar världen över.Vi finner Shamanen i Amazonas regnskogar,Medicinmännen i Afrika våra egna Samernas Nåjd sen har vi även den Nordiska Völvan och förstårs Indianernas Medicinmän och många många fler.

En medicinman kan vara både en man och kvinna.I dom djupaste traditioner som Indianernas har detta förts vidare generation efter generation genom muntligt tal aldrig nerskrivet.Det är den övriga världen och Ny Shamaner som valt att skriva böcker i ämnet, för Indianen har det alltid vart viktigt att bevara denna kunskap och föra den vidare till sina kommande generationer genom muntligt tal. Detta gjordes för att vem som helst inte skulle ta del av deras stammars kultur och kunskap utan endast invigda hade tillgång till denna helande kraft och kunskap som idag har öppnats och en del ursprungsfolk är numera  öppen för att dela med sig av sin kunskap.

Vad innebär det då att vara Shaman ? Något jag brukar vara försiktig med att säga :jag är Shaman för det handlar om så mycket mer än enbart kalla sig för Shaman.Att leva i ett med allt levande är A och O .I Shamanens tro ingår att allt har en ande,träd, djur, stenar, blommor och även det minsta lilla grässtrå ,den minsta lilla snigel eller kryp besitter en ande.Allt levande har ett stort värde och ska vårdas med respekt och kärlek.

Min första kontakt med Shamanismen var under tidigt 90-tal efter att ha läst boken Shamanens väg var jag "frälst" en bok som beksrev det jag under hela min uppväxt kännt med Moder Jord alla pusselbitar föll på plats och sättet att hela som beskrevs i den boken var det mest naturliga för mig och jag förstod då vilken min väg var att gå.

Tyvärr har Shamanismen fått sina törnar och många tror Shamanen alltid använder sig av droger för att uppnå ett annat medvetande,vilket inte alls är sant.Däremot förekom det mycket inom gammal sed tex Indiansk där man förr använde Peyoten flitigt men har i nutid tunnats ur ganska mycket.Jag skulle själv aldrig ens tänka tanken att använda någon form av psykadellisk drog för att uppnå andligheten både av hälsoskäl och att dom upplevelser vi får av ett påverkat tillstånd är hallucination och ingen riktig andlig upplevelse.En andlig upplevelse i nyktert skick den litar jag på men under någon form av påverkan skulle jag inte ta mina syner på allvar.

Min första kontakt med Navajos Indianer var när jag gick med i en organisation som hjälper dom äldre fattiga  i reservatet.Jag blev fadder till en gammal man som nu är 85 år gammal och bor på Hopis mark i Hotevilla Arizona med sin fru  döttrar och söner med barn som grannar.En underbar familj som alltid har sin dörr öppen till sitt enkla lilla hem.Ett folk som är väldigt reserverat pga av att den vita mannen utnyttjat misshandlat tagit både deras marker hem och barn ifrån dom.Långt in på 1900-talet drog karavaner genom reservaten för att plocka med sig barn som sedan skulle göras om till Kristna,man klippte deras långa vackra hår satte vite mannens kläder på deras kroppar och skulle forma dom till hederliga Kristna.

Så inte alls konstigt att misstänksamheten lever kvar och att det som vit är svårt att komma dessa fina människor nära.Men väl dom ser att man inte alls är ute i eget syfte eller egen vinning så får man vänner för livet det är familjen Yazzie ett underbart exempel på.

Det som är intressant med Indianen är att besöker man deras land behöver man aldrig säga något om sin egen andlighet ,en djup Shaman och medicinman ser och känner direkt in hur vi har förmågor.Dom har aldrig vart som oss att dom pratar vitt och brett om sin tro och utövning det har alltid vart heligt att bara vara för då syns det i alla fall vem du är,du lever som du lär helt enkelt och människor ser dina förmågor i din handling utan att vi behöver ropa ut den från hustaken.

En ceremoni i Navajo kan pågå allt från tre till nio dagar ibland även längre om det anses behövas.Kvinnorna deltar flitigt i dessa bortsett från perioden då dom har menstruation inte för att folket på något vis ser någon orenhet hos kvinnan utan enbart för att ceremonierna är så kraftfulla och under denna perioden är även kvinnan kraftfull och då kan det helt enkelt blir för mycket, därav den regeln att kvinnan under sin PMS period inte deltar.

Till hösten reser jag iväg til Navajo och ska då få delta i en flerdagars ceremoni som hålls ute i vildmarken utan alla bekvämligheter vi är vana med i vår vardag .En resa jag tror blir både lärorik upplyftande och andligt utvecklande.Ceremonin kommer att hållas av familjen Yazzies släkting en duktig medicinman med många generationer av medicinmän bakom sig.En resa jag gärna delar med mig av till er senare.

Mitt eget Shamanska utövande innebär många trummresor,resor som går till tre olika världar Över, Under och Mellanvärlden.Övre där möter Shamanen andliga ledare som våra Guider tex i den Undre möter man kraftdjuren och andra andliga varelser,Mellanvärlden är helt enkelt vårt eget astralplan där hämtar man information om olika krämpor från den fysiska kroppen.Brukar normalt göra detta på distans när det är för annans räkning men är det ett fysiskt möte så då lägger man sig ner vid sin "klient" och påbörjar trummresan samtidigt som man håller varandras hand och på så vis kan båda två färdas tillsammans genom världarna.

Shamansk healing innebär att finna bla orsaken till smärta eller lidande och det brukar vara så att vi i vår stress och vardag förlorar själsdelar som man hämtar hem på nytt och placeras där dom hör hemma.

En resa jag gjorde för annans räkning såg ut så här och den var på distans:

Jag påbörjar alltid min resa från samma plats och vi finner alla vår rätta utgångspunkt där vår resa börjar.Min startpunkt har jag valt en grottöppning som finns i Navajo och i den grottan dyker jag visuellt ner och börjar färden mot underjorden till trummans rytm.Väl nere i denna fantastiska värld som kan till synes kännas skräckinjagande för en nybörjare så hämtar jag kraftdjuret som är en trogen följeslagare.En del byter kraftdjur  men för mig har alltid vargen vart vid min sida.Här hittade jag min klients krfatdjur och skulle försöka föra samman dom,djuret är som vår djurguide har alltid funnits men klienten kan behöva hjälpen att finna sitt djur och i detta fall var det lokatten som kom vilken sen visade sig vara denna persons stora förtjusning och intresse.

Nästa anhallt mellanvärlden vår egen,där söker man efter roten till problemet vad som är orsaken till olika smärtor eller psykiska obalanser.I just denna persons inre fann jag dom vanliga smärtor som rygg nacke vilket ju är vanligt hos oss alla.Men i hjärtpartiet fann jag en enorm sorg en bevikelse och rädsla för övergivenhet,även ett beroendeväsen visade sig som till stora delar tagit över denna människas liv.Med den informationen var det dax att förflytta sig uppåt till övervärlden.

Övervärlden är vår andra sida / andevärlden och där möter man både egna Guider och klientens som man tar till hjälp att få bort tex detta beroendeväsen som satt klorna i min klient.Med den information jag hämtat från dom andra världarna påbörjas en helande process där friska själsdelar får hjälpen att komma till rätta,med Guiders hjälp renas  denna person från topp till tå  beroendeväsendet avlägsnas man går igenom varje liten detalj i kroppen allt från organ till minsta nagel allt ska fyllas med nya rena helande krafter och här gör Guiderna jobbet min uppgift är att sen komma tillbaka ur trancen och berätta vad som utförts under trummresans gång och vilken information jag fått med mig till personen från Guider och kraftdjur.

Väl tillbaka i vår egna värd berättar jag för klienten vad jag upplevt.Allt om övergivenhet till sorg rygg/nack smärtor och att ett beroendeväsen gjort sig väl kännt under resandets gång.Det visar sig att denna person blivit rejät sviken under sin barndom,vid 3 års ålder placerades personen hos en fosterfamilj därav sveket och rädslan för att bli övergiven igen.Beroendeväsendet var att personen nyttjade på tok för mycket alkohol som fungerade som medicin för att glömma sig själv och sin vardag.Sorgen var att åter igen som vuxen inte våga släppa in andra människor av rädslan för övergivenhet som hade sin rot från barndomen och en skoltid innehållande mobbing.

Med dessa redskap kunde nu personen gå vidare i vetskapen om att så många andliga finns vid sidan och stöttar oss i varje steg vi tar,att det alltid finns kraft hjälp och styrka hos våra Guider och kraftdjur att dom aldrig sviker fastän människan ofta gör det.Den här personen började sakteliga komma tillbaka till livet för ungefär två år sedan och är i dag betydligt starkare men har forfarande en bit kvar att gå men har sagt mången gång hur bra denna trummresa gett insikt och svar på frågor som man inte själv förstått.

Det finns otaliga sätt att använda Shamanismen jag använder tekniken Core Shamanism men påbörjade en kurs för längesedan som kallas Amadeus Shamansk Healing vilken inte innehåller tex trummresan utan man använder symboler i olika ceremonella sammanhang.Amadeus används flitigt hos Amazonas Indianer men för mig känndes inte denna teknik rätt så den kursen blev aldrig fullföljd och det är väl så med allt inom det andliga vi finner alla vår väg som känns för oss rätt att använda och för mig blev det Core Shamanism.

Shamanismen är oerhört bred i sin kunskap och jag tror aldrig vi någonsin under denna livstid kan bli fullärda.Det är så mycket läkekonst med örter och kraftplatser i naturen,kraft finns att hämta i allt både regn åska solsken och snö.Årets fyra årstider bjuder på många möjligheter att hämta styrka ur olika element.Min personliga passion är att stå med armarna utsträckta mot himmlen under åskväder det ger mig en enorm energi medans andra hämtar kraften hos solen eller vinden.Alla Shamanska kulturer bjuder på sina speciella ceremonier allt från dans till sång och trummans rytm.Beroende på vilket land vi besöker ser Shamanismen lite annorlunda ut men den har gemensamheten att hela och vårda allt levande med respekt och kärlek,hjälpa Moder Jord tillbaka till balans och Shamanens främsta uppgift är att göra detta efter bästa förmåga eftersom ingen är perfekt och fullärd så kan vi enbart göra vårt eget bästa för att upprätthålla balans mer begär inte universum av oss.

Som med all annan alternativ behandling så är även Shamansk healing ett komplement till övrig vård och i vissa fall om det speciellt handlar om svåra psyksiska problem bör man rådfråga sin psykolog eller läkare innan om denna metod kan vara lämplig eftersom den sätter igång en reningsprocess som kan bli oerhört jobbig och då kan det vara i vissa fall bättre att avvakta tills man orkar ta itu med den utrensning som gärna blir efter en behandling.Även efter vissa fysiska sjukdomar som en hjärtinfrakt bör man vänta några veckor innan healing påbörjas eftersom energierna är så kraftfull kan dom i ett tidgt skede efter infarkt göra mer skada än nytta,även här rådfråga alltid med en läkare om en alternativ behandling kan vara lämplig.Det är också av yttersta vikt att informera healern om vilka allvarliga sjukdomsförlopp du haft för ibland måste vi avråda och be personen först ta kontakt med sin läkare innan alternativ behandling påbörjas och det är enbart för personens egen säkerhet så man inte sätter igång en process som kan bli en allvarlig följd som tex vid hjärtfel och infarkter.Jag brukar alltid fråga om allvarliga sjukdomar som med hjärta/lungor men inte alla har det som standard att göra.

(Av hänsyn till min fd klient använder jag ordet person men har fått tillåtelsen att ta denna resa som ett exempel på hur en trummresa för mig går till men personen vill vara fullständigt anonym och det måste jag respektera,andlig tystnadsplikt helt enkelt.)

I ljus och kärlek !

©

 

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-26 08:28 #1 av: [GunillaF]

Tack för en mycket intressant och informativ artikel, walkinbeauti och var härligt att du ska resa tillbaka dit. Ser fram mot dina berättelser om den resanGlad

Anmäl
2011-04-26 08:51 #2 av: Cristine

Väldigt intressant artikel walkinbeauti och det ska bli spännande att läsa om din planerade resa. Har själv haft kontakt med shamaner och häxdoktorer i Sydamerika och Afrika men inte för att lära mej shamanismen.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2011-04-26 08:53 #3 av: [walkinbeauti]

Tack båda ska ta lite bilder och lägga ut men tyvärr ar det inte alltid tillåtet att ta bilder på alla platser,men någon ska det väl kunna bli tycker man Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-26 09:00 #4 av: Elpida

Mmmm, me like! Har alltid känt mig dragen till den sortens healing och kontakt med andevärlden! Du måste skriva och berätta mer när du varit på din resa!

"Du har alltid två val"

Medarbetare på Spiritualism iFokus

Anmäl
2011-04-26 09:34 #5 av: Andina

Tack, Walkinbeauti, för en väldigt bra och intressant artikel! 
Shamanism är en fantastiskt "livsstil" och ett underbart sätt att se på livet!

Det ska bli jättespännande att få höra mer om din resa till Navajo! Jag kan tro att du längtar till hösten!

Tack fina!!!Kyss

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2011-04-26 13:02 #6 av: Indiania

Tack Walkinbeauti för din intressanta och fina artikel som jag läste med stort intresse!

Det skall bli spännande att höra vad du upplever under din resa till Navajo.

Har fått healing av en shaman från Anderna och det är ett av de finaste minnen jag har.

Ha en fin och givande resa i höst! Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2011-04-26 13:14 #7 av: [walkinbeauti]

Roligt ni tycker den är intressant och jag ser fram mot hösten,sist resan skulle bli av var det dom berömda askmolnen från vulkaner som stoppade planerna så nåde den vulkan som ger sig till känna den här gången Flört

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-26 13:44 #8 av: majlar

Tack för en spännande artikel, ser fram emot mera. Kram

Anmäl
2011-04-26 18:25 #9 av: [outgrundlig]

Tack för en fin och lättförklarad artikel som gav mig en större syn på SchamanismenGlad

Önskar dig lycka till på din kommande resa!!

Anmäl
2011-04-27 13:26 #10 av: Vargflickan

Väldigt intressant och personlig artikel. Tack för att du delade med dig!!!

Anmäl
2011-04-27 20:05 #11 av: [Tunridan]

Intressant läsning. Jag intresserar mig själv mycket för detta med shamanism och vad det "är" och vad som faller inom dess "ramar", så att säga. Fastän det inte ens finns några, ramar alltså.

Orden är begränsande förstås och ska egentligen inte tas så bokstavligen. Det är lite som inom zen, orden pekar mot något. Men fingret som pekar mot månen ska inte misstas för själva månen. :-)

Citerar från en fin artikel av danske shamanen John Russel Möller:

"I övrigt är ordet "shaman" och begreppet "shaman-ism" också något som är uppfunnet av i huvudsak ateistiska och neokristna vetenskapsfolk i slutet av artonhundratalet.
"Shaman" är inte ett shamanskt ord eller uttryck (om man bortser från ett enskilt folk i Sibirien). Begreppet "Shaman-ism" är alls inte ett shamanskt begrepp och shamanskt sett måste det uppfattas som absurt - om man inte vill hävda att shamanism blivit en andlig rörelse i den västliga världen."

Håller med. Shamanism verkar ha blivit något av en andlig rörelse, vilket motsäger sig självt. Shamanism är ju i sin essens ingen "rörelse".

En del verkar nämligen tro att den är det, eller att den är en viss trosföreställning eller religion. Det stämmer inte, och det finns ingen enhetlig "Shamanism", som man kan ansluta sig till eller "tro på", eller "praktisera", så att säga.

Anmäl
2011-04-28 03:57 #12 av: [walkinbeauti]

# 11 Tack för tipset att läsa John Russel Möller,ska läsa lite nogrannare sen men det jag läst hittils var intressanta teorier Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-28 17:00 #13 av: [Tunridan]

#12 Varsågod. :-)

Anmäl
2011-05-05 14:41 #14 av: [trumman]

Tack för att du delar med dig av din resa!

Din starka aversion mot droger kan jag lätt förstå, vårt samhälle är överöst av bevis på att droger förstör mer än de bygger upp. Men det är inte det enteogen shamanism handlar om.

Jag skulle själv aldrig rekomendera ngn att ta droger, inte ens ta en grogg eller röka en cigg (eftersom dom är två av de allra värsta drogerna vi har)  men jag tycker det är lite synd att du i en så annars informativ text inte brytt dig om att lära dig mer om enteogen shamanism utan kör på i propagandatofflorna istället :)

I stort sett alla shamanska kulturer vi känner till har traditionellt använt, och använder, någon form av stark växtlärare (eller drog som du nonchalant väljer att kalla dom allihop) i sitt abete. Peyote, Ayahuasca och Svampen är de Tre Stora som fortfarande används i ceremoni.

Sen att påstå att "dom upplevelser vi får av ett påverkat tillstånd är hallucination och ingen riktig andlig upplevelse" är inte bara fruktansvärt nonchalant och nedvärderande mot en hel värld av traditionella shamaner och kulturer utan också helt fel.

 

Den enteogena shamanismen jobbar med Växtlärare, urgamla starka andekrafter som kommunicerar bland annat genom att man tar in dem i kroppen genom att äta eller dricka eller röka dom, inte droger.

Shamanen sitter inte och tuggar svamp på en daglig basis eller för att det är ballt, han gör inte inbrott för att få råd med sin kaktus, hon beter sig inte som ett svin och tappar sinnet och slåss då hon dricker sin ayahuasca utan använder sina plantlärare med allra största respekt och försiktighet efter ÅRATAL av träning.

Jag skriver inte detta för att starta (ännu en) drogdiskussion utan för att jag tycker det är viktigt att man inser skillnaden om man intresserar sig för, eller säga sig syssla med, shamanism.

 

Anmäl
2011-05-06 11:28 #15 av: soulwings

CoolSpännande känner mkt för indianer,mvh liv

Anmäl
2011-05-08 17:41 #16 av: [Tunridan]

#14 Viktiga ord Trumman.

Anmäl
2011-05-10 22:56 #17 av: [TPinks]

Antidrogpropagandan uppmanar jag alla att ta med en nya salt. Det är inte så att enteogener är på väg bort. Snarare tvärtom. Växter har använts sedan urminnes tider och är en del av moder jord. Du walkinbeauti som talar så varmt om moder jord behöver ställa dig själv frågan varför du är så negativt inställd till sådant som kommer från jorden?

Över, mellan, undervärld är en core-shamansk föreställning. Inte alls så tydligt indelad om du talar med någon som inte haft core-shamanska lärare. Allt hänger ihop. Mycket av själva resan är din hjärnas projicering och ett försök att få det hela att hänga ihop logiskt. Allt händer här och nu, du behöver inte resa bort för att hitta något som finns hos dig själv hela tiden.

Anmäl
2011-05-11 05:51 #18 av: [walkinbeauti]

Nu skrevs inte denna artikel med anledning att diskutera för och emot  droger och min ståndpunkt till användandet står klart i ovanstående artikel så det går jag inte in på igen.Sen att det finns Shamaner som nyttjar dessa växter det är upp till dom men jag gör det inte och kommer heller aldrig att göra.

Däremot för att upprätthålla balans både med sig själv och Moder Jord krävs ett nyktert sinne,är man i balans med sig själv skapar man balans även runt omkring sig.Är det fördömmande att vara rädd om sin egna hälsa och balans så ställer ag mig först i den kön.Jag fördömmer aldrig Moder Jords växtlighet däremot användandet av den.

Det är just Core Shamanismen jag beskrver här åtminstonde ett litet axplock ur det stora hela och efter många frågor via PM delar jag med mig av mitt sätt att jobba sen finns massor av andra sätt vi finner vår egen individuella plattform att stå på.

Beträffande resan hämtar jag inte kunskap jag själv bär på då skulle man inte behöva göra en trummresa utan här hämtas information som jag själv inte bär med mig,därav resandet just för att kunna komma till rätta med både fysiska och mentala blockeringar.

Som med all annan Healing har vi alla vårt individuella sätt att jobba på och när man funnit sitt sätt då infinner sig den harmoni vi behöver för att utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.Att säga att en person gör rätt och alla andra fel det fungerar inte så utan vi har alla  vårt egna sätt som för oss personligen blir det bästa sättet att utöva vår tro.

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-05-11 11:14 #19 av: [TPinks]

#18

"Jag fördömmer aldrig Moder Jords växtlighet däremot användandet av den."

Det uttalandet är bara ologiskt.

Man får respektera att du inte gillar enteogener. Så långt ok. Men läser man ditt första inlägg igen, speciellt stycket "Tyvärr har Shamanismen fått sina törnar och många tror Shamanen alltid använder sig av droger för att uppnå ett annat medvetande,vilket inte alls är sant." Så anser jag att du talar om sådant du inte har kunskap om.

 

"Att säga att en person gör rätt och alla andra fel det fungerar inte så utan vi har alla  vårt egna sätt som för oss personligen blir det bästa sättet att utöva vår tro."

Jag fnissar lite när jag läser detta och tar in dina i övrigt mycket bestämda åsikter om ditt och datt. Flört

Anmäl
2011-05-11 13:46 #20 av: Andina

#19 - Betr ditt fnissande vilket jag tycker är en onödig 'kommentar'.

Jag anser att Walkingbeauti tydligt och klart har skrivit att det är hennes sätt att arbeta, hennes personliga val hur hon jobbar, inte att det är det enda rätta och att andra som arbetar på annat sätt gör fel. Tvärtom, hon skriver att "vi alla har vårt egna sätt som personligen blir det bästa sättet att utöva vår tro."

Respektera gärna andras ställningstaganden som du vill att dina ska respekteras.

 

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2011-05-11 15:00 #21 av: [TPinks]

#20 Modererar du nu? Eller besvarar du i Walkinbeautis ställe?

Var framgår det att jag inte respekterar andras ställningstaganden tycker du? Varje inlägg i denna tråd från min sida handlar om att tydliggöra att Walkinbeauti utrycker sig som hon talar för de som praktiserar shamanism. Detta anser jag vara fel och bör påpekas, så är väl det vedertagna sättet att diskutera?

Om du modererar så anser jag att det inte är moderatorns roll att  argumentera i någons ställe. Det känns lite orättvist.

Anmäl
2011-05-11 15:12 #22 av: [GunillaF]

#21 Vi har tagit del av dina synpunkter på walkinbeautis artikel. Så nu räcker det.

Om Andina modererar eller inte, behöver hon absolut inte redovisa. Hon är medarbetare och har sin fulla rätt att moderera utan att berätta det.

 

Anmäl
2011-05-11 15:20 #23 av: Andina

Den "fnissande kommentaren" upplever jag, personligen, som onödig.
Nej, jag modererar inte. Men jag reagerar och tycker till, jag också, utifrån mig själv som person.

Jag läser alltså vad WB skriver, och upplever inte att hon talar om för andra vad de bör göra eller hur de bör tänka o s v, utan jag upplever att hon tydligt talar för sig själv och sin egen väg, och ingenting annat.

(Men detta blev OT - så dags att låta Trådens ursprungsämne tala.)

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2011-05-11 15:35 #24 av: [TPinks]

Ja, tack för debatten då. Om inte walkinbeauti har något direkt riktat till mig så är det ok med mig. Annars blir det bara upprepningar. Glad

Anmäl
2011-05-12 08:19 #26 av: [GunillaF]

Jag uppmanar samtliga att hålla sig till trådens ämne.

Den som vill ta upp annat får skapa en ny tråd.

 

 

Anmäl
2011-05-12 12:37 #27 av: [TPinks]

Jag skall försöka att hålla mig inom trådens ämne. Tyst

Ha en bra dag allesammans. :)

 

Anmäl
2011-05-12 12:47 #28 av: [GunillaF]

#27 Ha en trevlig dag du också!

 

Anmäl
2011-05-13 00:01 #36 av: [GunillaF]

Kommentarer som inte hör hemma i tråden har modererats bort.

Fortsätts det, kommer tråden att låsas för fler kommentarer och den som inte gillar det kan ta samma väg härifrån som den kom.

 

 

Anmäl