Healing

Totemdjur och deras betydelse

2007-03-25 17:33 #0 av: LisaL

Alla har vi våra totemdjur. Men vad står de för och vad vill de oss? Detta är en sammanfattning om totemdjur och deras styrka och kraft. Läs och kommentera gärna. Känner du igen dig? Berätta gärna om dina upplevelser!

Totemdjur - dina följeslagare!


Alla har vi totemdjur med oss på vår resa genom livet. Enligt tradition har varje människa 9 olika djur. De djur vi har med oss representerar våra inre förmågor och tillgångar men även våra utmaningar och rädslor.

Varje totemdjur äger specifika styrkor och egenskaper. I dessa kan du finna svar samt hjälp vid healande när du står vid olika vägskäl i livet.

Inom den Shamanska kulturen tar indianerna ofta hjälp av djuren dels vid trumresor men också vid healing.

Enligt shamanerna så betyder det också olika från vilket väderstreck det kommer ifrån:

 

 

Totemdjuret i Öst är din guide och beskyddare.

Totemdjuret i Söder står för din inre oskuldsfullhet.

Totemdjuret i Väster hjälper dig att hitta dina inre sanningar.

Totemdjuret i Norr hjälper dig med kommunikationen, att förstå tystnaden och förstå orden.

Djuret ovanför är din vägledare i drömmarna.

Djuret nedanför hjälper dig men en stadig förankring i Moder Jord.

Totem inom dig hjälper dig att ära din kraft, Att bekräfta att du är värdig och älskad
.
Totemdjuret på höger sida är beskyddaren av din faderliga energi.

Totemdjuret på vänster sida är beskyddare av din moderliga energi.

 

Vilka djur som följer dig kan du få reda på antingen genom medicinkort med totems eller också genom meditation. Många gånger är det så lätt att man känner mycket för ett speciellt djur, då är det också ett totem som du behöver.

Här följer en guide över en del av totems, vad dom står för samt deras styrkor.

Detta är en generella förklaringar.

 

 

Örnen

Står för mod, frihet och ett högre seende.

Lyft och flyg vidare, var inte rädd. Modet du behöver för att gå vidare finns inom dig. Framtiden ligger öppen, släpp det gamla och gå vidare.
Din inre visdom leder dig rätt. Var inte rädd!

 

 

Myran

Står för ihärdighet, noggrannhet och uthållighet.

Var ärlig och uppriktig mot dig själv. Alla hus och relationer måste byggas på en stark grund. Men för att klara det måste du vet vem du är.
Det finns inga genvägar, vill du skapa förändring krävs det träning och tålamod samt uthållighet.
Lev i nuet det är där all förändring sker!

 

 

Björnen

Står för vila, visioner, insikt och styrka.

När vi saknar energi och kraft kan vi inte utföra något. Men kraften har vi inom oss. Ofta är det svårare att hitta kraft att förändra än att kämpa vidare med det som tar vår energi.
Ta de pauser du behöver, det är vid vila som svaren börjar uppenbaras för dig!

 

 

Bävern

Står för struktur, organisation och beskydd.

Vi behöver bygga hållbara strukturer i våra liv. Låt våra relationer grunda sig på kärlek och förståelse, låt vår inre värld skänka oss tillit och skapandets gåva.
Det är när du ser ditt sanna hem som dina minnen vaknar!

 

 

Buffalo

Står för ansvar, healing och bön.

Vi får inte alltid det vi önskar. Men ifrågasätt det inte utan tro på att det hela och rena alltid finns med dig.
Dela med dig av det du har inom dig, agera med medkänsla och empati.
I Kärleken finns ingen brist!

 

 

Vråk

Står för klarsyn, medvetenhet och harmoni.

Medvetenhet skänker insiktens klarhet.
Be om det du förtjänar. Utan tvekan och falsk ödmjukhet kan du nu befria din själ och låta den sväva.
Tveka inte att se!

 

Grävlingen

Står för oberoende, framåtanda och organisation.

Tro inte att du står ensam och övergiven på livets resa.
Låt din sanna identitet visa sig och tillåt den kraftfulla person du är att visa sig.
Se på dina medmänniskor utan tvång och krav och de kommer visa dig en helt ny värld!

 

 

Delfinen

Står för samförstånd, harmoni och accepterande.

Låt inte rädsla och misstänksamhet styra dig. Detta begränsar din värld och du går miste om så mycket.
Titta på barnen och lär av deras öppna sinne. Lägg försvaret åt sidan och öppna dina ögon.
Låt inte ett ögonblick gå förlorat!

 

 

Älgen

Står för pånyttfödelse, stolthet och beslutsamhet.

Var inte mindre och svagare än du är. Tro inte på dessa tankar som kommer upp. Låt dessa tankar dö ut och fyll på med nya sanna tankar om dig själv.
Du är den skapar livets väg. Låt inte livet leva utan dig!

 

 

Ugglan

Står för vishet, intuition och drömmar.

Förringa inte det du inte kan se. Sann vishet har inte med intellekt och förnuft att göra.
Lyssna till din intuition, rösten behöver inte vara hög men den finns där.
Kloka människor samlar inte världslig kunskap utan accepterar den icke-världsliga.

 

 

Räven

Står för slughet, observation och instinkt.

Förstå livet och du kommer att bli fri. Lår dig inte luras att tro att det finns någon hierarki inom din upplevelsevärld.
Det du behöver veta är att du inte är ett offer i denna värld och att du inte ska göra dig till ett!


Hunden

Står för relationer, beskydd och vaksamhet.

I de närmsta relationerna finner vi de största upplevelserna. Relationer existerar på sinnets nivå, med det menar jag att vi inte behöver vara fysiskt nära varandra, utan det kan skilja land och hav emellan oss men relationen finns där ändå.
Våra relationer har vi för att vi ska växa och utvecklas.
Våga ta emot dom!

 

 

Kaninen

Står för lyssnande, rädsla och fertilitet.

Många går runt och bär på rädsla. Andliga krigare vet att rädslan är den största fienden. Den kan inte bekämpas bara mötas. Det är när vi matar den med just rädsla som den blir starkare.
För att nå vårt inre måste vi möta vår rädsla.
Möt den med värdighet och låt ditt liv gå vidare!

 

 

Prärievarg

Står för humor, självdistans och känslighet.

När du är fri kan du skratta åt dig själv och världen.
Det allvarliga och mörka förbyts i skrattets befriande skepnad.
Glädjen ersätter bekymmerna och inga frågor finns kvar.
Den befriades skratt skänker hopp i en vilsen värld!

 

 

Kolibrin

Står för skönhet, glädje och lättsamhet.

I alla problem finns det sköna. En lugn vrå som du bara kan hitta inom dig. Utan den här platsen vore allt hopp ute.
Låt vindarna bedarra och blåsa förbi och bege dig din egen vrå.
Ta emot allt det vackra och lättsamma i livet!

 

 

Puman

Står för hälsa, kraft och ledarskap.

Sök din kraft och din hälsa. När vi lägger vår kraftlöshet åt sidan ser vi möjligheterna.
Ta makten över ditt liv. Skåda en ljus och välkomnande horisont.
Framtiden är din och du leder den!

 

Trollsländan

Står för nuet, förändring och livets magi.

Söker du svaren där du tror de finns eller där du vet att de finns?
Det kan bara ske en förändring om du är ärlig mot dig själv.
Lev i nuet det är det enda som existerar. Lev i livets magi.
Ta ansvar över ditt liv!


Lodjuret

Står för gåvor, skatter och personlig kraft.

Största gåvan ger du dig själv. Nämligen att älska dig själv och dina medmänniskor.
Var inte rädd för mörkret för ljuset väntar oss alltid. Vi är aldrig ensamma även om det kan kännas så.
Vår personliga kraft kan inte hotas eller förstöras!

 

 

Uttern

Står för vänskap, givande och inkännande.

Visst finns det delar du vill förtränga. Men se dom som en hjälp på din väg genom livet. Plocka fram dom och försök förstå dom. Vad har du lärt dig av dom?
Vårda dom du behöver dom på din livsväg!

Hästen

Står för möten, resor och frihet.

Varenda människa har sin resa, sin livsväg. Vilka är dina utmaningar?
Ha inga begränsningar, välkomna friheten.
Alla möten på din väg berättar något om dig själv!

 

 

Kråkan

Står för kreativitet, den inre världen och magi.

Om din värld verkar svår och problemfylld så är det bara för du inte upptäckt magikern inom dig. Du är inte hjälplös.
Styrkan är din bror, kraften din syster!

 

 

 

Sköldpaddan

Står för kroppen, moder jord och tacksamhet.

Ofta glömmer vi att vara tacksamma för det vi har. Istället funderar vi på allt vi inte har. Det ligger bara som en emotionell obalans.
Var inte så ego utan ta hand om din och moder jords kropp.
Ha gärna önskningar men fäll inga tårar om de inte uppfylls!

 

 

Ormen

Står för återhämtning, auktoritet och undanglidande.

Tänk inte så mycket. Fokusera på det viktiga och lägg det andra åt sidan. Ofta krävs det träning men lyssna på din visdom den berättar rätt väg.
Endast du kan veta vad som är bäst för dig!

 

 

Fjärilen

Står för flyktighet, distans och glädje.

Ibland vill vi bara glömma alla tråkiga upplevelser och svårigheter. Ingenting blir riktigt sagt, ingenting blir riktigt bearbetat. Detta kan skapa en flyktighet. Våga möt din omgivning med större närvaro. Våga vara närvarande i all skeenden i livet.
Kärleken och glädjen kommer att visa sig om du gör.
Våga bemöt dig själv!


Spindeln

Står för kontroll, precision och noggrannhet.

Våra tankar är det enda som kan göra oss svaga. Låt inte rädslan förgifta dig.
Släpp kontrollen och vidga dina vyer.
Ta till vara dina talanger.
Du är fullt kapabel att skapa det du längtar efter!

 

Piggsvinet

Står för lekfullhet, tillit och enkelhet.

Är det möjligt att se lösningarna när vi håller fast vid problemen? Bli som det barn du en gång var. När du inte ser lösningen, gå in i dig själv och sök efter det barn du en gång var. Då blir allt enklare.

 

 

 

 

Valen


Står för helande av känslor, frid och intuition.

Öppna din själ och vänd dig inåt. Låt din intuitiva kraft komma till uttryck. Friden hittar du i dig själv när du tagit hand om dina känslor.


Hjorten

Står för näring, omvårdnad och kärlek.

Låt inte dina inre tvivel bestämma din väg.
Kärleken har vi i oss alla. Ge den och världen näring, så blomstrar du själv.


Höken


Står för skarpsynthet, överblick och budskap.

Låt inte det första intrycket styra din bedömning, Betrakta istället helheten av vad som är. Alla prövningar lär vi oss av. Se det som en möjlighet att växa!


Skunken

Står för ära, stolthet och självrespekt.

Vi är alla skapade av Universum. Allt för ofta väljer vi att stå svaga och kraftlösa istället för att inse det vi verkligen är, nämligen starka, kraftfulla och skapande.
Låt ingen övertyga dig om något annat!


Vargen

Står för unika egenskaper, stolthet och nya tankar.

Du bär på många unika kvaliteter. Världen väntar på att få del av dom. Du behöver inte manifestera alla dina idéer men låt dom finnas utan undertrycka dom.
Möt dina medmänniskor med den stolthet du förtjänar!

 

 

 

 

Korpen


Står för magi, en ny fas i livet samt förändring.

Var inte rädd för förändring i livet. Universum vill bara ge dig av allt det goda som finns. Du känner dig pånyttfödd när du våga ta steget från det kända.
Du finns mitt i livet, inte bredvid eller utanför det!


Ekorren

Står för framsynthet, idoghet och hamstrande.

Vi behöver förverkliga våra planer och arbeta aktivt för att nå vårt mål. Engagera dig helhjärtat i allt du gör, men glöm inte nuet. Dy kan inte skapa en trygghet bara i framtiden utan du måste börja här och nu.


Bältan


Står för gränsdragning, integritet och osårbarhet.

Att våga sätta personliga gränser är livsnödvändigt. Vi måste veta vilka vi är samt att omgivningen lär känna oss. Ofta är vi omedvetna om våra behov men inget är fel. Bara vi vet vilka vi är.
Ta för dig av livet istället för att ta åt dig av det!


Kalkonen


Står för gåva, insikt och assistans.

Ta emot livet. Du äger rätten till ditt eget liv. Du får drömma och fantisera och leva i enlighet med ditt hjärta. Öppna dig och lev i frihet.
Möter du motstånd från andra så är det deras rädsla, låt inte det bli ditt problem!

 

Vesslan

Står för observation, känslighet och skarpsynthet.

Ingenting är som det ser ut. Det är bara en illusion. Ofta ser vi bara på ytan. Vi behöver lära oss se mellan raderna. Alltså gå djupare i oss själva. Allt är en sorts kommunikation. Vem är vi egentligen? Vad är det vi säger till varandra.Befria dig från illusionen och du kommer att uppleva det verkliga.

 

Tiger

Står för ödmjukhet,styrka och gåvor.

För att kunna leva ett tryggt och bra liv krävs det arr vi kan vara ödmjuka. För att vi alla ska kunna leva i harmoni så krävs styrka att klara av det. Att kunna vara ödmjuk är en gåva som vi någonstans har inom oss. Sök efter den i ditt inre och du ska leva i ödmjukhet både i sinnet och livet

Jag hoppas att ni fått mycket nöje med denna artikel. Jag tycker själv att den varit rolig och lärorik att jobba med. Naturligtvis finns det ännu fler djur. Har ni något speciellt djur som inte finns med här så får ni gärna skriva. Jag försöker då att lägga in även det djuret till listan.

Mvh LisaL

Anmäl
2007-03-26 16:20 #1 av: FiaH

Kul inslag, det känns så stort detta med djuren, själv  har jag fått veta att jag har en varg vid min sida, kan jag komma ikontakt med mitt djur, på samma sätt som min vägledare? Roligt ämne skriv gärna mer....Mvh Fia

Anmäl
2007-03-27 22:28 #2 av: Lullan1

Oh, jag som hade en spindel! Tack för förklaringen, det stämmer på mig! Jag är rädd för allt och ett riktigt kontrollfreak!

Anmäl
2007-03-30 22:05 #3 av: EwaKristina

Detta var en otroligt intressant artikel.Tack! Kram Ewa

Anmäl
2007-03-30 22:06 #4 av: EwaKristina

Detta var en otroligt intressant artikel.Tack! Kram Ewa

Anmäl
2007-04-01 21:23 #5 av: LisaL

Tack själva,. Roligt att ni tyckte om den.

Det är några djur kvar som snart är på gång. Jag har haft en tuff vecka med 5 dagars kurs och en stor lokal mässa här i Kristianstad.

På tal om mässa så glöm inte tjejmässan den 19 april ni som kan komma. Det kostar inget inträde heller. Helt suveränt!!

Men denna vecka som kommer blir det ny fart igen!Glad

Mvh LisaL

Anmäl
2007-04-04 10:51 #6 av: inca

Mycket bra artikel! Detta är ett av mina stora intressen som jag försöker lära mig mer om. Flera av mina totemdjur är med här :)

Tack för att du skrivit den!

Anmäl
2007-04-04 11:03 #7 av: LisaL

3#  6# Vad roligt att höra att ni gillade den. Det är ni som ska ha Tack. Jag följer mitt intresse och det är jätteroligt att ni vill dela det med mig.

Mvh LisaL

Anmäl
2007-04-04 14:50 #8 av: CBA

När jag var liten hade jag en väldigt stark återkommande dröm där jag blev jagad av en enorm björn och jag lyckades varje gång precis hinnan innanför dörren innan björnen fick tag i mig.

För bara någon månad sedan hade jag en återkommande dröm som skakade om mig. De första gångerna ignorerade jag drömmen och sista gången vaknade jag helt andfådd och nära till panik. I den här drömmen var det 3 vargar vara en av dom utmärkte sig mycket mer än de andra...han var enormt stor, hade riktigt mörk päls, men det som var mest påtagligt var han genomträngande ögon som tycktes se rakt igenom mig.

Jag är väldigt fasinerad av tigrar, jag älskar dom och skulle ge vad som helst för att få klappa en tiger...hålla en tigers stora tass i mina händer...wow...så jag skulle gärna vilja tro att tigern är ett av mina totemdjur.

Hästar är ett annat djur jag känner väldigt starkt för. De är stora kraftfulla djur som med bara rätt förståelse är väldigt ödmjuka.

Det ska bli roligt att läsa om tigern och vargen :o)

Anmäl
2007-04-09 20:22 #9 av: FiaH

Skulle prova på att meditera i dag, och för första gången fick jag fram något tror jag, om jag inte bara inbillar mig. Framför mig såg jag en varg och på vargens rygg satt en stor örn (eller något liknande) stora vackra vingar, och vargen var i full fart. Vet inte om det kan ha varit mina totem djur? Och jag är ju ganska ny med det att meditera så jag vet inte om det var i mitt huvud bara eller? Mvh Fia

Anmäl
2007-04-09 22:19 #10 av: LisaL

Hej Fia!

Det är säkert troligt att dessa djur är med dig. Det kan också vara så att du behöver kraften från de djuren just nu. Är känslan stark och den känns rätt för dig då är det dina totems. Men de kan också vara som sagt att du behöver dom just nu. Jag tror du känner vilket själv.

Jag kan lova dig iaf att det inte är inbillning eller fel på ditt huvud.Skrattande

Ha det bra!

Mvh LisaL

Anmäl
2007-04-10 12:49 #11 av: MariaJ

Fia #9

Jag kan också garantera dig att det inte är fel på dig. Det är underbart när våra djur visar sig hos oss, och ta till dig de känslorna som var då du upplevde dem under meditationen. Jag tror nämligen inte du kände någon rädsla för dem, utan bara en trygghet. Härligt att du själv kom i kontakt med dina djur, dom vill ge dig styrka. Läs mer om dem i artikeln.

Dessa djuren har vi ju bestämt att vi ska ta med oss ner på jorden, precis som vi gjort med våra vägledare.Skrattande

Kram och ljus !

Vänligen MariaJ:-)

 

Carpe Diem

Maria Johnsson

Reikimaster/lärare, kursledare och mässarrangör

Anmäl
2007-04-10 12:59 #12 av: FiaH

Ja det kändes tryggt att ha dom, det fanns absolut ingen rädsla, utan bara helt underbart. Men innan in skrev så fick man så klart tankar, är det jag själv som styr mina tankat osv, men det är kanske inte så konstigt att tänka så, allt är nytt för mig när saker börja hända, och jag vet att man inte ska tvivla på sig själv, utan det som kommer till mig kommer som sagt. Det var ialla fall en utveckling i min meditation. Nu vet man att man är på rätt väg, och det känns barSkrattandea bra. Kram fia

Anmäl
2007-04-10 13:29 #13 av: MariaJ

Ja Fia..Du är på rätt väg !Skrattande

Vänligen MariaJ:-)

Carpe Diem

Maria Johnsson

Reikimaster/lärare, kursledare och mässarrangör

Anmäl
2007-04-25 20:45 #14 av: LisaL

 

Jag har köpt Solögas bok om Djurens språk. En jätterolig bok att ha då djuren betyder mycket både som symboler och i mitt liv hemma.

Jag kan rekommendera denna bok om ni vill ha många olika djur att läsa om.

Vill ni veta om något specifikt djur som finns i den boken får ni gärna skriva här så kan jag berätta.

Mvh LisaL

Anmäl
2007-09-01 18:46 #15 av: FiaH

Här Opal, är en gammal artikel om du vill läsa lite. Kram FiaFlört

Anmäl
2007-09-01 20:40 #16 av: MariaJ

Jag har sett så många ekorrar nu, såp jag var bara tvungen at gå in och titta under artikel totemdjur. Jag känner att just ekorrarna har velat säga mig något. Och när jag läste så förstod jag vad det var !! Skrattande

Carpe Diem

Maria Johnsson

Reikimaster/lärare, kursledare och mässarrangör

Anmäl
2007-09-01 23:02 #17 av: FiaH

Är det fler av er som genom meditation mött något av era totemdjur?Skrattande

Anmäl
2007-09-02 00:58 #18 av: Tuva-Lena

Vilken intressant artikel. Jag som älskar djur! Nu måste jag meditera och kolla om jag får träffa nåt kraftdjur... har alltid varit svag för rovfåglar, så vi får se..Flört

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2007-09-02 01:35 #19 av: Soffe

Kan tipsa er om att det finns en vägledd trumresa där man kan få träffa sitt kraftdjur.. Den heter Till världens mitt av Solöga :) Har tänkt själv att köpa den någon gång :)

Anmäl
2007-11-16 18:48 #20 av: FiaH

I onsdags, när jag var på meditation, fick jag till mig en så gudomligt vacker enhörning, någon som vet vad den står för bland kraftdjuren? //Fia

Anmäl
2007-11-16 20:27 #21 av: LisaL

 

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, det är ju ett djur som är en sagofigur eller hur jag ska säga. Men min känsla säger att den har stor kraft, överlevnad och tar sig lätt förbi hinder men någon kanske kan säga något annat. Även ENERGI känner jag nu när jag var på väg att sluta skriva.

Kram LisaL

Anmäl
2007-11-16 22:56 #22 av: [BigMama]

Man ska ju inte säga "jag kan inte", men det går mindre bra för mig att meditera. Flört Har provat på en vägledd meditation på nätet där ett djur skulle möta upp mig... Där låste det sig för mig, och ja, det gick .. mindre bra... I livet i nuet, har jag katt i alla fall. men det behöver kanske inte vara mitt totemdjur? Tycker delfiner är fantastiskt fina. Vi var på Kolmården i våras och jag blev så tagen av showen, satt rörd till tårar och ryste... WOW. Berätta gärna mer!

Anmäl
2007-11-17 12:53 #23 av: FiaH

#21 Tack Lisa, jo jag vet att det är en sagofigur, ska försöka meditera in den mer, men den gav mig mycket kärlek kände jag...

Anmäl
2007-12-24 14:35 #24 av: Soffe

Någon som vet om ens kraftdjur kommer till en i drömmar? Inatt drömde jag att en häst var med mig och det kändes så tryggt!

Anmäl
2007-12-24 14:49 #25 av: FiaH

Visst kan dom ofta komma till en i drömmarna, ganska vanligtSkrattande

Anmäl
2007-12-24 18:20 #26 av: Soffe

Okej. Jag har funderat idag på drömmen och samtidigt läst om vad hästen står för, vilket gjort det lite lättare för mig att tyda drömmen. Jag har nog aldrig känt mig så trygg som jag gjorde med den här hästen. Den är vacker oxå :)

Anmäl
2007-12-31 13:55 #27 av: Sejdman

Totemdjur - Fylgia

Jag arbetar själv med trumresor inom fornnordisk sejd (en skandinavisk form av shamanism enkelt uttryckt) och här förekommer Fylgian som en central gestalt.

Fylgian (eller flera Fylgior) följer varje människa genom livet och ibland byter man under livets gång - beroende på livssituation och behov. Fylgian tar sig oftast uttryck i djurgestalt - ett totemdjur!?

Fylgian ger, men man måste också ge sin Fylgia - exempelvis genom att dansa sin Fylgia. Låt säga att du har en Björn som fylgia, då dansar (till ex. en trumma) man som en björn, lufsande, slår med ramarna mm. Detta ger en form av extaskänsla och man kan ibland uppleva att man "blir" sin Fylgia.

Fylgian är oftast den som hjälper dig och ger dig informationer under trumresan.

Ars ok Fridar!

Kluve

Anmäl
2009-08-15 01:48 #28 av: Sweeeet

Jag tror att jag har en mus som totem vad betyder det? Å igår innan jag skulle sova gjorde jag ett snabbt besök men nu va det en varg där också när jag skulle prata med dom så gick dom vad betyder det? kan jag har gjort något fel?

Anmäl
2009-08-15 12:03 #29 av: Kaylaza

Hittills har jag fått veta att jag har örnen, vargen och tigern med mig. Väldigt trevligt att få veta lite mer om vad de betyder.

Anmäl
2009-08-15 12:32 #30 av: korseett

det är nåt konstigt med den här tråden för allt blir jättestortObestämd

jag fick reda på att jag har fiskmås, krokodil och alligator som kraftdjur

Anmäl
2009-08-15 16:29 #31 av: tilja65

Ja, det är något som inte stämmer... Texten blir jättestor (?)

 

Intressant läsning är det däremot Skrattande

Med ljus och kärlek... Tina

www.harmoniqa.se

Anmäl
2009-08-15 22:08 #32 av: tarotlasse

Vad kul har ju med mig örnen , vargen, björnen och Ugglan.

O dom beskrivningar du skriver här så stämmer dom väldigt väl med mig.

Men har läst helt andra betydelser för dessa sjur på andra ställen.

SÅ som allt annat så är det ens egna tolkningar av djuren som stämmer för olika personer tolkar det olika.

Lasse

Anmäl
2010-05-07 15:23 #33 av: Lillyblossom

Har du något om igelkott?

Anmäl
2010-06-30 20:13 #34 av: InaIna78

Har du något om får? Jag har drömt drömmar om harmoniska, vänliga stora svarta vackra får med böljande päls, vad betyder det?

Anmäl
2010-06-30 21:12 #35 av: korseett

#33 lite sent men här är betydelsen enligt Solöga

igelkott = släpp in kärleken i ditt liv. det är dags att öppna ditt hjärta.

Min gåva till dig är att ge och få kärlek

#34 Får = Samarbete är bra. Du kan erhålla stöd av andra och kan i din tur vara ett stöd för dem..

Min gåva till dig är att stötta varandra

Anmäl
2011-02-27 17:51 #36 av: MajaL

Vilken intressant artikel! Har alla ett sånt här djur? Var ifrån kommer denna tron på dessa djur? Mayaindianerna?

Anmäl
2011-02-27 18:15 #37 av: Skogshumblan

Hittade en guidad meditation på youtube ( sådär bra kvalité ) men fick iaf möts mitt totemdjur; en ståtlig hjort med fina horn:)

Anmäl
2011-02-27 18:44 #38 av: [Tobbe-Rutgersson]

tack   ,, # 37 kommer du ihåg vad du sökte för få fram filmen ??

Anmäl
2011-02-27 18:50 #39 av: Skogshumblan

Sökte på guided meditations. Vill du att jag ska leta upp den och ge dig länken?

Anmäl
2011-02-27 19:19 #40 av: [Tunridan]

Hmm, ja det var ju en väldig generalisering i denna artikel! Jag undrar lite nyfiket vad källan till informationen i artikeln kommer ifrån?

"Inom den Shamanska kulturen tar indianerna ofta hjälp av djuren dels vid trumresor men också vid healing."

Det finns inget som kan kallas för "den Shamanska kulturen", detta existerar inte i verkligheten och om det gör det, så är det ett påhittat begrepp skapat av antropologer. Det finns shamaner, men dessa tillhör inte någon "grupp" eller "global tradition".

"Indianerna" har inget med shamanism att göra, de kallar sig inte heller för shamaner. "Indianer" är amerikanska urinvånare som tillhör en mängd olika stammar med sinsemellan olika traditioner.

De flesta vet vi inget eller väldigt lite om.

"Enligt shamanerna så betyder det också olika från vilket väderstreck det kommer ifrån"

Återigen. Vad betyder detta? "Enligt shamanerna", vilka då? Vilka är dessa shamaner som har bestämt detta med väderstrecken?

Jag var tvungen att protestera, för det känns lite galet när man generaliserar på detta vis...

Anmäl
2011-02-27 19:28 #41 av: [Tobbe-Rutgersson]

#39  , jag kan leta lite så har man nått att göra tack för du gav mig vad jagb skulle söka på.

Anmäl
2011-02-27 19:46 #42 av: Skogshumblan

Tobbe-Rutger...

Så lite så. Du vet var jag finns om du vil ha mer detaljer;)

Anmäl
2011-02-27 19:59 #43 av: [Tobbe-Rutgersson]

#) tack jag tror jag hitade det var massa olika avslapnings (övningar)  . tack så mycket

Anmäl
2011-02-28 09:40 #44 av: MajaL

Undrar fortfarande om detta är något Mayaindianerna kan knytas an till? Håller på med ett skolarbete, där av frågan.

Anmäl
2011-02-28 12:01 #45 av: korseett

#44 det är nog så att alla ursprungsfolk/naturfolk hedrade både djur, människor och andra väsen så det är inte specifikt för ett folk.

Anmäl
2011-02-28 13:23 #46 av: [Tunridan]

#44 Du fick ett bra svar från korseett tycker jag.

Vill du veta mer om just Mayafolket så får du nog söka upp mer information om just dem. Denna artikel har en del felaktigheter och generaliseringar i sig och kan därför inte direkt översättas till en specifik grupp av människor.

Vill också säga att totemdjur inte är detsamma som kraftdjur, vilket jag anar att artikeln egentligen pratar om. Totemdjur är något som tillhör en hel klan, familj eller stam. Kraftdjur är personliga.

Anmäl
2012-04-14 18:10 #47 av: lillsasyster

Jag har katt & ett lejon :)

Anmäl
2012-04-14 18:13 #48 av: lillsasyster

Du har lite fel där. Alla människor har inte så många djur. Visa kan ha mer & andra mindre. För jag vet att jag & mamma har bara två & en kill kompis till mig har 7st djur & att min kompis som går i samma grupp som mig hon har 3st djur, så alla har olika många :)

Anmäl
2012-04-16 15:24 #54 av: [GunillaF]

Nu fungerar tråden igen, tack vare Andina och andra tjejers tekniska kunnande!Skrattande

Anmäl
2013-04-21 20:14 #55 av: J-Artur-K

Gladputt

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2013-05-11 23:15 #56 av: camasufri

Jag måste fråga......

Gäller denna betydelse endast om djuren framträder i syner eller drömmar?

Eller också om man möter dem oförhappandes någonstans i naturen?

/ Carina

Anmäl
2013-05-12 09:29 #57 av: Andina

#56 -Jag ser det som så, att de kommer med sina hälsningar eller budskap även i 'verkliga livet'. För mig finns det ingen slump.

"Mitt" djur som jag har haft med mig länge finns inte i vår natur, men när jag hade som intensivast 'besök' av djuret dök det plötsligt upp i teve också. Innan dess visste jag inte att detta djur fanns i 'verkligheten', men via tv-programmet fick jag veta vad det var för djur.

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2013-06-09 23:30 #58 av: [Kathja]1

Hur vet man vilket djur som hör till vilket vädersträck? Jag har fått till mig några olika, vissa visar sig väldigt sällan och andra skuttar runt mest hela tiden. Men spelar det någon roll om man vet var de hör hemma?

Först träffade jag en buffel (kan ha varit en bisonoxe också...) men honom har jag bara träffat en gång under en meditation men jag vet att han hör till mig, sedan kom Stig min sköldpadda han lärde mig en massa om att vara i nuet, sedan dök Egon min dansande björn upp han vill att jag lyssnar inåt, pratar med Gud och skrattar mycket, och så är det korpen som visar mig att jag kan nå hur högt som helst och nu idag trollsländan. Ett helt zoo snart. Galen

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-09 23:35 #59 av: J-Artur-K

#58 Ja kraftdjur gör mycket bra nytta. Väldigt härligt att ha bra kontakt med dom. Dom kan hjälpa en väldigt mycket Glad

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2013-06-09 23:37 #60 av: J-Artur-K

# Nu såg jag ju fel var ju totem djur , det är ju annat än kraftdjur. är ju bra man kolla ordentligt innan man skriver haha Glad

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2013-06-09 23:59 #61 av: [Kathja]1

Jag har ingen aning om vad som är vad - men jag har djur som hjälper mig iaf. GalenSå då ska jag kanske kalla dem kräftdjur? Funderar

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-10 00:11 #62 av: J-Artur-K

Totem har jag faktiskt inte så himmla bra kol på men har en svart panter o en varg som totem. Sedan en örn , orm , enhörning, o en drake som kraftdjur. Jag måste ta mer kontakt med totem djuren har varit dålig på det tyvärr. Men har väldigt bra kontakt med kraftdjuren dom hjälper mig mycket. Fast det gör ju totem med , men genom skapa bra kontakt kan man ju förbättra det hela. 

Du kan ju försöka fråga dom. Som exempel kan mina totem djur visa sig. Dom som kommer upp är ju förmodligen det. Sedan fråga du kan mina kraftdjur visa sig. Dom som kommer upp är förmodligen det. Kan vara så enkelt att bara fråga. Glad


Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2013-06-10 09:17 #63 av: [Kathja]1

Att jag inte tänkte på det! Ska självklart fråga dem. Tack Hjärta

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-06-10 10:05 #64 av: Älvan


Ok, jag har en elefant.

Vad betyder det?

Känns ju väldigt stablit och tungt måste jag säga!Skrattar

Anmäl
2015-04-01 13:05 #65 av: happy2015


Hej,

Väldigt intressant och kunskapsgivande inlägg.

Jag undrar hur man vet vilket väderlek djuren kommer ifrån? Kommer de fram allihop genom meditation?

När jag fått ett kraftdjur via en sida och tyckte det stämde bra men sen får fram olika djur, skall man då ta den som jag fick första gången eftersom det djuret stämde så fruktansvärt bra?

Tror även på att den kraften som du genererar via datorn/nätet är också kraftfull även om det är en websida som tolkar all din spådom. Håller ni med?

Tack för ett super forum och jag känner mig så hemma.

Glad påsk!

Anmäl
2015-09-05 08:50 #66 av: Annisangel

Vad står geten för??

Tacksam för svar!

Anmäl
2015-12-19 23:06 #67 av: ixtab

Vilket underbart inslag, tack..

Blomma

Anmäl
2016-01-05 13:44 #68 av: Sagaliten

Måste erkänna att jag inte läst alla kommentarer då ursäkta om jag repiterae något.

Detta med medicinkort med totemdjur. Är det bara att dra 9 st så är det ens 9o?
Undrar även in detta är samma som skyddsdjur eller kraftdjur eller något annat eller om det är olika saker och så fall någon som vet skillnaden?
Tacksam för all hjälp man kan få i djunglen 😊

Anmäl
2016-01-15 21:48 #69 av: Sagaliten

Kom på nu också att jag också undrar om det är lite fasta betydelser för djur eller om det är väldigt skiftande också?

Anmäl
2016-01-17 03:09 #70 av: [Lummer]

För mig är ormen sammahållande. Det som kommer i början kan skönjas i slutet.
Kanske lite för typ ursprungligt i sammanhanget 😁

Anmäl
2017-07-14 01:25 #71 av: Sagaliten

Någon som vet vad svala har för betydelse?

Anmäl
2017-07-14 12:07 #72 av: Amandla

#71 Google är bra Glad https://www.google.se/search?q=svala+betydelse&oq=svala+bety&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4545j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Läs igenom de olika svaren du hittar och känn efter om något stämmer för dig. Bli inte förvånad om du inte tycker att något är "rätt", då får du leta inom dig själv. Vad associerar du svaror med? 

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.