Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

Alternativa Behandlingsmetoder Aura & Chakran Cd-skivor och Böcker Dagens Visdomsord Djurhealing Djurkommunikation Doftessenser Energierna omkring oss Godmorgon/ Goddag / Godkväll Healing Healing önskas/ges Healingmetoder Hypnos-/regression iFokus-information Mat och Andlighet Meditation o Avslappning Medlemmar Musik för själen Mässor/föredrag/kurser Näring för själen Off Topic- OT Om sajten Reiki Healing Stenar och Kristaller Stjärntecken Träning-Test Tävlingar på sajten och iFokus Upplevelser Yin & Yang Änglar
Änglar

Lite historik om Änglar. Del 2.

2010-02-16 00:29 #0 av: Indiania

Ärkeänglar. Nya testamentet omtalar bara ärkeänglar två gånger, i Jud 1:9 och i Thess 4:6, i Jud 1:9 talar man om ängeln Mikael. Ängeln Gabriel omtalas aldrig som ärkeängel i evangelierna.pratar man däremot om tre ärkeänglar: Mikael, Gabriel och Rafael ( ibland anges Uriel som en fjärde).

Lite historik om Änglar. Del 2.

Ärkeänglar.

Nya testamentet omtalar bara ärkeänglar två gånger, i Jud 1:9 och i Thess 4:6, i Jud 1:9 talar man om ängeln Mikael. Ängeln Gabriel omtalas aldrig som ärkeängel i evangelierna.pratar man däremot om tre ärkeänglar: Mikael, Gabriel och Rafael ( ibland anges Uriel som en fjärde).

I senare kristen tradition

I ortodoxa kyrkan pratar man däremot om sju ärkeänglar där man förutom de fyra tidigare nämnda inkluderar änglarna Selafiel, Jegudiel och Barakiel.

Vissa protestantiska kristna anser att endast Mikael är en ärkeängel då det endast är han som omnämns som sådan i Nya testamentet.

Ärkeänglarna har i den kristna hierarkin över änglar placerats som den näst sista i rangordning, vilket inte överensstämmer med den betydelse de omnämnda ärkeänglarna har i Bibeln. Därför har man argumenterat att ärkeänglar inte är en separat ordning utan antingen keruber eller serafer, vilka är de änglaordningar som står Gud närmast.

Därmed kan man säga att ärkeänglarna egentligen tillhör den första hierarkin.

Änglarnas hierarki.

På 400-talet började uppfattningen om en hierarki bland änglarna uppstå.

Traditionellt finns det tre olika hierarkier med tre sorters änglar i varje hierarki, med detta blir det nio olika sorters änglar. Man kallar ofta de olika hierarkierna för sfärer eller körer.

Beteckningarna härrör från antika grekiska kosmologin med uttryck som " sfärernas harmoni" och den mycket viktiga roll änglarna tilldelades i den medeltida uppfattningen om universums byggnad. Änglarna hade att hålla ordning på dynamiken i det kosmos som Gud hade skapat.Var och en av Aristoteles 55 kristallsfärer hade en ängel som puffade på och passade tiden.

Denna indelning handlar alltså inte om vilken värdering de olika änglarna har, utan vilken uppgift de har. Ärkeänglarna är sju till antalet och resten av sfärerna är:

Första hierarkin - den högsta:

Serafer

Keruber

Troner ( alt Ofanimer )

Andra hierarkin:

Herravälden

Krafter

Furstendömen

Tredje hierarkin:

Makter

Ärkeänglar

Vanliga änglar.

Änglar inom Islam.

Tron på änglar är central inom islam och den börjar med hur Koranen dikterades för Muhammed av änglarnas härskare, Jibril ( Gabriel ). Änglar är inom islam välvilliga varelser, skapade av ljus, som inte har någon fri vilja utan endast existerar för att dyrka och tjäna Gud ( Allah ) och vara hans sändebud. Man betonar även att änglar är könslösa.

Bland deras uppgifter finns att skriva ner alla människors handlingar, ge varje nyfött barn en själ och ta själen vid en persons död.

De beskrivs som mycket vackra och har olika antal vingar. De kan ta mänsklig form men bara till utseendet. Änglar är inkapabla att synda, därför är islams djävul , Iblis, inte en fallen ängel då han har en fri vilja och därför kan begå synd. Han är istället en eldvarelse, en så kallad djinn.

Islam har inga särskilda indelningar av änglar i hierarkier som hos medeltida kristna teologer. De flesta islamologier är ense om att det inte är något viktigt ämne inom islam, särskilt eftersom det inte namns något om rangordning av änglar i grupper i varken Koranen eller Bibeln. Däremot existerar en hierarki mellan enskilda änglar beroende på de uppdrag de fått av Gud.

Ärkeänglar.

Även om man inte tror på någon särskild rangordning av änglar tror man inom islam på att det finns enskilda änglar som står Gud närmare än andra änglar och dessa är de som som namns oftast i Koranen ( till exempel Gabriel och Mikael ). Dessa räknas som ärkeänglar. Som muslim ska man erkänna fyra änglar som ärkeänglar:

Izra´il ( Azrael )- Dödsängeln som tillsammans med sina medhjälpare är den som ska skilja själen från kroppen när en person dör.

Mika´il ( Mikael ) - Den ängel som belönar människor för sina goda gärningar men även den som medför åska och blixtar över världen.

Israfil ( Rafael ) - Den ängel som ska signalera början av Domedagen ( Yaum al- Qiyamah ) genom att blåsa i en trumpet.

Namngivna änglar

Vohu Manah

Asha

Kshathra

Armaiti

Haurvatat

Ameretat

Gabriel

Mikael

Rafael

Uriel

Azrael

Metatron

Lucifer

Nakir och Munkar

Malik                                       

 

Källa:Wikipedia

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2010-02-17 10:52 #1 av: Loet_old

Tack för en mycket intressant artikel IndianiaGlad

En bra överblick över änglarna och deras uppgifter.

Anmäl
2010-02-17 11:32 #2 av: JILE

Intressant Indiania, såg Ma Oftedal på tv4 och tror det var Gabriel som igentligen är Gabriella , sa hon. Då hade en grupp precis sjungit om ärkeängeln Gabriel och hon sa att det skulle vara Gabriella.

Har någon hört det förut?

Anmäl
2010-02-17 11:45 #3 av: Hoppfull

Tack Indiania, jätteintressant!

#2 Som jag har lärt mig har inte änglar någon sådan indelning. Däremot brukar man prata om fenimina och maskulina energier. MEN de har absolut inget att göra med vad vi människor förknippar med maskulint och feminint utan är mera en åtskillnad energiernas egenskaper.

Sedan har jag hört talas om fler ärkeänglar här kan man läsa om fler. Flera av de som omnämns här har jag haft kontakt med vid mina behandlingar hos Markus och Eva Gårdbäck.

Anmäl
2010-02-17 11:51 #4 av: JILE

Ok..det var ma som sa så, hon hade gått och läst om ärkeänglar mm.

Ja jag pratade med ärkeängeln Ariel på telefon med Eva Gårdbäck. Kändes ju lite konstigt..men men

Anmäl
2010-02-17 12:07 #5 av: Indiania

#3 Änglarna som återgetts är änglarna inom islam. Tror jag hade med de andra änglarna i den första delen.

Tack för ärkeänglar som du fixade. Glad

#2 Tycker det verkar vettigt att Gabriel kan vara Gabriella också eftersom det anses att Änglarna är könslösa.

Då är det säkert fler Änglar som man kan lägga a efter, tex. Mikael och fler kommer inte på nån mer just nu.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2010-02-17 13:29 #6 av: Hoppfull

#5 Ja det var jätteintressant Glad Jag gillar änglar så mycket så det var därför jag gärna ville ha in att det finns så många många fler Kyss

Utifrån att änglar inte är könsbestämda så borde man väl egentligen ha helt neutrala namn på dem, som varken är kvinno- eller mansnamn, tänker jag.

Anmäl
2010-02-17 20:23 #7 av: [Spanaren]

Intressant att få läsa om änglar i olika religoner.

Tack Indiania Kyss /kram Spanaren

Anmäl
2010-02-17 22:33 #8 av: Indiania

Tack för du ville läsa Spanis! Kyss Kram Indiania

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2010-03-06 12:08 #9 av: majlarÄrkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel representerar den fjärde strålen och är den vita strålen som står för renhet och harmoni. Ärkeängeln Gabriel hjälper dig när du arbetar med ljuset frö att komma närmare din sanna andliga mening. Gabriel hjälper dig så du kan kommunicera och uttrycka dina gåvor inom alla områden. För att du ska uttrycka glädje, harmoni till de som finns omkring dig. Kallar på ärkeängeln Gabriel när du hjälp med din andliga väg men också för att ta in harmoni i ditt liv och alla dina relationer.

Du kan säga tyst eller högt. Ärkeängeln Gabriel jag behöver din hjälp för att se min andliga väg och mening. Jag ber dig att leda mig dit jag ska vara. Alternativt så kan du föreställa dig en vacker ren vit stråle av ljus som omger din kropp. Upplev hur den strålar in genom ditt huvudet och genom hela kroppen till dina fötter och ut i jorden. Upplev hur strålen fyller dig med renhet och harmoni så att du klarar att uttrycka din glädje och kärlek till alla som finns runt omkring dig.

Ärkeängeln Gabriel är speciellt hjälpfull med att hjälpa till och frigöra sig rädslor som du har inom dig själv eller hos människor i din omgivning. Du ska inte vara rädd för att be ärkeängeln Gabriel att vara nära dig och känn att du kan acceptera den renhet och harmoni som finns i den kärlek som du får.

Min favorit bland änglarna.  Kram och tack  Indiania för intressant läsningOskyldig

 

Anmäl
2010-03-06 13:13 #10 av: Indiania

#9 Tack Majlar! Kyss Här kommer min favoritängel.

Ärkeängel Rafael

Ärkeängel Rafaels namn betyder 'Gud har helat' och han är känd som healingängeln. Han bringar även överflöd och välstånd till våra liv om vi ber om det. Ju mer du samarbetar med Rafael, desto fler välsignelser kommer att regna ned över dig. Rafaels energi hjälper till vid utvecklingen av tredje ögat och hjälper folk att se tydligare, både fysiskt och medialt, samt att utveckla sin intuition, klärvoyans och healingförmåga. När tredje ögat fungerar som det ska blir du en mycket mäktig person som är ett med det gudomliga inom dig. Allt eftersom planetens vibrationer höjs och visheten från Atlantis dagar återvänder blir det allt viktigare att utveckla dessa mediala och andliga gåvor. Tanken är att vi ska återvinna förmågan att använda oss av telepati, teleportation och telekinesi, och Rafael hjälper oss gärna med detta. Rafael är den smaragdgröna femte strålens ängel, som styr både andlig kunskap, såväl som vetenskap och teknologi. Ärkeängel Rafael samarbetar när med matematiker, vetenskapsmän, uppfinnare, ingenjörer, läkare, andliga helare och forskare för att nya idéer som kan hjälpa mänskligheten ska få komma fram. 

Rafael är afficierad med änglarnas drottning, moder Maria, och hennes roll är att stärka kvinnorna, så att den kvinnliga visheten inte går förlorad. Hon bringar healing, barmhärtighet och kärlek till mänskligheten och arbetar framföra allt med mödrar, barn och spädbarn. Hon avbildas alltid i blått, vilket är den färg som syns i auran på en nybliven moder. Om ett barn av någon anledning blir separerat från sin moder kan du visualisera hur Maria omger barnet med sitt helande blå ljus. Alla lufttecken, dvs. Tvillingarna, Vågen och Vattumannen, står under Rafaels inflytande.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2010-03-06 15:57 #11 av: Hoppfull

Min speciella ängel är Sandalphons:

Betyder, ”broder”. Och han är Ängeln av böner och Mästaren av Änglarnas sång. Han är beskyddare av Änglarnas musik. Sandalphon kan hjälpa dig att få ditt liv att bli ett mästerverk. Be honom att assistera dig så att du kan leva integrerat med alla dina andliga gåvor av profetior, helande och manifestation till 100%. Han hjälper dig också att säga vad du tycker på ett sätt som ger alla något gott. En av hans största uppgifter är att ge dig svar på dina böner och affirmationer. Han säger att varje bön är hörd, och även om vi inte alltid är nöjda över svaret så är det alltid för vårt bästa. Han arbetar också med oss när vi behöver få ta emot mer. Många ger och ger, men har själva svårt för att ta emot. När du är i denna situation be Sandalphon hjälpa dig. Sandalphons aura är mjukt turkos i färgen

är Metatrons tvillingbror. Sandalphon är musiken och bönens ärkeängel. Han assisterar ärkeängel Michael i att rensa bort rädslor och effekter av rädslor. Sätt på stämningsfull musik och kalla på Sandalphon för att lösa upp spirituell förvirring.

(Hämtat från carinascenter.com och tarotportalen)

Anmäl
2010-03-06 16:00 #12 av: Indiania

Tack Hoppfull! Kyss

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-09-30 18:40 #13 av: stina63


Tack Indiania,,
De där med änglars namn tycker jag är svårt att lära mig,

Anmäl
2013-09-30 20:03 #14 av: Indiania

Tack själv Stina! GladDE änglar jag minns bäst är Ärkeänglarna.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-09-30 21:18 #15 av: Tarotstollan

Ännu en intressant och alltid aktuell artikel, tack igen Indiania!Hjärta

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2013-09-30 23:08 #16 av: Indiania

Tack själv Tarotstollan! Hjärta

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-09-30 23:59 #17 av: TezzD

Blomma

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.